av小雪

av小雪

但温肺而不兼胃治者,则用甘草干姜汤,其姜炮过,则轻而上浮,故但温肺。答曰∶同一苦味,而黄连之质枯而不泽,大黄之质滑润有汁,故主滑利,又黄连纯于苦味而无气,故守而不走。

内容:牛膝,味甘酸,气平,无毒。此固古人之法,然亦至当之法也。

 大黄味苦大寒,是得地火之阴味而色黄,又为火之退气所发见,故能退火,专下血分之结。有朱砂亦用火者,不知朱砂中含银水,则水走失朱砂之性矣。

芒硝是治热之药,禀天水之气,入先天气分者也。然则天冬之乌须发,仍泻实火,而非泻虚火矣。

如异姓之兄弟胜于同胞,相顾而收其全功也。盖实火得寒而势解,虚火得寒而焰起也。

如五苓散之有口渴证,宜用桂枝,理中汤之有口渴证,宜用干姜,肾气丸之治下消证,宜用桂附。栀子苦寒,有皮膈象心包。

Leave a Reply